Trên một dây đàn hồi dài 1m có...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Trên một dây đàn hồi dài 1m, có một sóng...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Trên một dây đàn hồi dài 1m, có một sóng dừng có tần số 10Hz. Quan sát trên dây có 5 điểm nút. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 4m/s B. 40cm/s C. 5m/s D. 2,5m/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

λ= 2l/4 = 0,5m; v=λf = 5m/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP