Một lăng kính có góc chiết quang A...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Một lăng kính có góc chiết quang A = 6o chiết...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Một lăng kính có góc chiết quang A = 6o chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,6444 và đối với tai tím là nt = 1,6852. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím là

A. 0,001 rad B. 0,0043 rad C. 0,0152 rad D. 0,0025 rad

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vì góc tối và góc chiết quang nhỏ nên góc lệch được tính bằng công thức

dđ = (nd -1) a; dt = (nt-1)a

góc lệch giữa tia đỏ và tia tím a = dt – dd = (nt – nd) a = 0,0043 rad

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP