Trong một mạch dao động điện từ tự...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong một mạch dao động điện từ tự...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong một mạch dao động điện từ tự do, sau 7/8 chu kì kể từ khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0. Lúc đầu, năng lượng của mạch dao động tập trung ở đâu

A. Tụ điện

B. Cuộn cảm

C. Tụ điện và cuộn cảm

D. Bằng 0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở thời điểm này cường độ dòng điện qua cuộn dây và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có giá trị khác 0 nên năng lượng của mạch dao động tập trung ở cẳ cuộn dây và tụ điện

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP