Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp...

Chương 5: Sóng Ánh Sáng Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trong...

0
Chương 5: Sóng Ánh Sáng

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trong thí nghiệm giao thoa Y –âng bằng 1,5mm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng là

A. 3mm B. 3,5mm C. 4mm D. 4,5mm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm một khoảng 3i =4,5mm

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP