A 2 2 1025 B 1 1 1025...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng A. 2,2.1025 B. 1,1.1025 C. 2,1.1024 D. 4...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nn = m/m .6,02 .1023 .146 = 2,2.1025 hạt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP