Cho hai dao động thành phần cùng phương...

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm Cho hai dao động thành phần cùng phương,...

0
Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

Cho hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số với các biên độ tương ứng là A1 và A2 . Biết biên độ của dao động tổng hợp từ hai dao động trên khí chúng cùng pha và khi chúng ngược pha lần lượt là 5cm và 1cm. Khi biên độ của dao động tổng hợp bằng √19 thi hai dao động đó lệch pha nhau là

A. π/3

B. π/6

C. π/4

D. 5π/12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a1 + a2 = 5

a1 – a2 = 1

a1 = 3cm; a2 =2cm

a2 = a12 + a22 + 2a1a2cosα

α = π/3

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP