Một chất điểm dao động điều hòa Biết...

Chương 1: Dao Động Cơ Một chất điểm dao động điều hòa. Biết khoảng th...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một chất điểm dao động điều hòa. Biết khoảng thời gian giữa năm lần liên tiếp động năng của chất điểm bằng thế năng của hệ số là 0,4s. Tần số của dao động là

A. 2,5 Hz B. 3,125Hz C. 5Hz D. 6,25Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

khoảng thời gian giữa năm lần liên tiếp động năng của chất điểm bằng thế năng của hệ là một chu kì

t= 0,4s => f= 1/t= 2,5hz

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP