Trên một sợi dây đàn hồi dài 1...

Chương 1: Dao Động Cơ Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m hai đầu cố đị...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m hai đầu cố định đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

λ= v/f = 8cm

l = 3λ/2 =kλ/2

k = 3

số bụng sóng trên dây là 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP