Đặt điện áp u=240cos2πft vào hai đầu một...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt điện áp u=240cos2πft vào hai đầu m...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt điện áp u=240cos2πft vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần 120 Ω mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung 10-3/12 π Điều chỉnh tần số f để cường độ dòng điện hiệu dụng chay qua đoạn mạch bằng 1A. Giá trị f bằng

A. 50 Hz B. 100Hz C. 200Hz D. 25Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP