Một đồng hồ quả lắc có chu kì...

Chương 1: Dao Động Cơ Một đồng hồ quả lắc có chu kì T =2s ở Hà Nội. g...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một đồng hồ quả lắc có chu kì T =2s ở Hà Nội. g1 = 9,7926 m/s2 khi nhiệt độ t1 = 10oC. Chuyển đồng hồ đó vào thành phố Hồ Chí Minh có g2 = 0,7867 m/s2 với nhiệt độ t2 = 33oC. Hệ số nở dài của thanh treo con lắc là a= 2.10-5K-1. Mỗi tuần đồng hồ đó chạy nhanh chậm bao nhiêu

A. Nhanh 6 phút 32 giây

B. Nhanh 5 phút 21 giây

C. Chậm 6 phút 32 giây

D. Chậm 5 phút 21 giây

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP