Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Nguyên tử hidro đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4eV thì nguyên tử hidro phải hấp thụ một photon có năng lượng là

A. 17 eV B. 10,2eV C. 4eV D. -10,2eV

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

e2 – e1 = 10,2ev

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP