Một vật dao đông điều hòa trên trục...

Chương 1: Dao Động Cơ Một vật dao đông điều hòa trên trục Ox. Tốc độ ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một vật dao đông điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì dao động là 20cm/s. Tốc độ cực đại của vật là

A. 62,8 cm/s B. 28,8 cm/s C. 31,4 cm/s D. 57,6 cm/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

vtb = 4a / t

vmax = wa = 2πa/t = πvtb/2 = 3,14.20/2 = 31,4 cm/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP