Đặt điện áp u=240cos2πft V tần số f...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt điện áp u=240cos2πft (V) (tần số f...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt điện áp u=240cos2πft (V) (tần số f thay đổi được) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở 120Ω nối tiếm với một tụ điện có điện dung 10-3/12π (F), Điểu chỉnh tần số f để cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch bằng 1A. Giá trị của f bằng

A. 200 Hz B. 100Hz C. 50Hz D. 25Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP