Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Trong đó đoạn mạch AM chỉ chứa cuộn cảm thuần, đoạn mạch MB có một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều u=U√2 cos wt (V). Điều chỉnh điện dung của tụ điện sao cho điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB không phụ thuộc vào giá trị của biến trở R. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch MB lúc đó là

A. U B. 2U C. U/2 D. U√2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP