Một con lắc đơn dao động điều hòa...

Chương 1: Dao Động Cơ Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường ...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Một con lắc đơn dao động điều hòa trong trường trọng lực. Biết trong quá trình dao động, độ lớn lực căng dây lớn nhất gấp 1,1 lần độ lớn lực căng dây nhỏ nhất. Con lắc dao động với biên độ góc bằng

A. √3/35 B. √4/33 C. √2/31 D. √3/31

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP