Một mẫu chất phóng xạ có chu kì...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã 2 ...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã 2 ngày, gồm 6,4.1011 hạt nhân nguyên tử. Một mẫu chất phóng xạ khác, có chu kì bán rã 3 ngày, gồm 8.1010 hạt nhân nguyên tử. Thời gian để số hạt nhân nguyên tử chưa phóng xạ của hai mẫu đó bằng nhau là

A. 18 ngày B. 9 ngày C. 4,5 ngày D. 36 ngày

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP