Một mạch dao động LC có L=2mH và...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Một mạch dao động LC có L=2mH và C...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Một mạch dao động LC có L=2mH và C =0,2μF. Cường độ dòng điện cực đại trong cuộn cảm là Io=0,5A. Bỏ qua những mất mát năng lượng trong mạch dao động. Năng lượng của mạch dao động và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện ở thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn cảm i= 0,3A là

A. 25 mJ và 40 V

B. 0,25J và 0,4 V

C. 25J và 0,4V

D. 0,25mJ và 40V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP