Con lắc đơn có độ dài l vật...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc đơn có độ dài l, vật nặng có khối lượng...

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc đơn có độ dài l, vật nặng có khối lượng m=0,2kg, được treo ở điểm l tại nơi có gia tốc trọng trường g. Kích thước để vật dao động với biên độ góc ao =60o khi qua vị trí cân bằng, dây bị vướng vào một chiếc đinh nhô ra tại điểm I’. Đoạn I’I nhỏ nhất để sau khi vướng đinh, vật có thể quay tròn quanh điểm I’ là

A. 0,6l B. 0,2l C. 0,4l D. 0,8l

2 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận
0
bạn giari thích giúp tại sao vmax lại lớn hơn hoăn bằng căn(5gl') vậy

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP