Biết số NA = 6 02 1023 hạt...

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng Biết số NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lư...

0
Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

Biết số NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng hạt nhân bằng số khối của nó. Số proton có trong 0,27g Al(27) là

A. 6,826.1022

B. 8,826.1022

C. 9,826.1022

D. 7,826.1022

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP