Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh...

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ Trong thí nghiệm Y-âng về giao tho...

0
Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6.10-6 m. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là
A. 19 vân. B. 17 vân. C. 15 vân. D. 21 vân.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP