Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn...

Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 19...

0
Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1930 là gì?
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.Khởi thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP