Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn...

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế ...

3
Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000,Mĩ đạt được kết quả nào dưới đây?
Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.Duy trì sự tồn tại và hoạt động của tất cả các tổ chức quân sự.Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chi phối được nhiều nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP