Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày...

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 - 2 - 1930 là kết quả tất yếu của

0
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 - 2 - 1930 là kết quả tất yếu của
cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1919 - 1926.phong trào công nhân trong những năm 1919 - 1925.phong trào công nhân trong những năm 1925 - 1927.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP