Nội dung nào dưới đây là hệ quả...

Nội dung nào dưới đây là hệ quả của toàn cầu hóa?

0
Nội dung nào dưới đây là hệ quả của toàn cầu hóa?
Giải quyết triệt để những bất công xã hội.Kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất.Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế.Giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP