Kết cục của phong trào yêu nước theo...

Kết cục của phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và dân c...

0
Kết cục của phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và dân chủ tư sản ở ViệtNam từ cuối XIX đến đầu thế kỉ XX đã chứng tỏ
độc lập dân tộc không gắn liền với chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản.giải phóng dân tộc phải gắn liền với việc duy tân và thay đổi chế độ xã hội.trách nhiệm để mất nước không phải chỉ thuộc về một bộ phận vua quan triều Nguyễn.việc nước ta rơi vào ách thống trị của thực dân Pháp là một tất yếu lịch sử.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
độc lập dân tộc không gắn liền với chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP