Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng...

Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xá...

0
Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định giai cấpnào nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
Tiểu tư sản. Tư sản. Nông dân. Công nhân.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Công nhân.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP