Cuối năm 1929 yêu cầu thống nhất các...

Cuối năm 1929, yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đượ...

0
Cuối năm 1929, yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam được đặt ra cấp báchvì các tổ chức này
theo khuynh hướng vô sản. muốn giải phóng dân tộc.được quần chúng ủng hộ. hoạt động riêng rẽ.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
hoạt động riêng rẽ.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP