Ngày 15 - 8 - 1945 phát xít...

Ngày 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện ...

0
Ngày 15 - 8 - 1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện đã tác động như thếnào đến cách mạng Việt Nam?
Thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã chín muồi.Chứng tỏ kẻ thù của nhân dân ta bắt đầu suy yếu.Pháp có điều kiện quay trở lại xâm lược nước ta.Thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã xuất hiện.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thời cơ để nhân dân ta giành chính quyền đã chín muồi.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP