Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung...

Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa

0
Từ năm 1946 đến năm 1949 ở Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa
Đảng dân chủ và Quốc dân Đảng. Đảng dân chủ và Đảng Cộng hòa.Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản. Quốc dân Đảng và Đảng Cộng hòa.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP