Các sách báo nào sau đây gắn liền...

Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ...

0
Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925?
“An Nam trẻ”, “Người cùng khổ”, “Nhân đạo”.“Người cùng khổ”, “Tiếng chuông rè”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường kách mệnh”, “Nhân đạo”.“Người cùng khổ”, „„Nhân đạo”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”.“An Nam trẻ” , “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường Kách mệnh”.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“Người cùng khổ”, „„Nhân đạo”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP