Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định...

Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của Đường lối chung tạ...

0
Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của Đường lối chung tại Đại hội 12 (9/1982) là
lấy đổi mới chính trị làm trung tâm.đổi mới chính trị là nền tảng, là khâu đột phá để đẩy mạnh đổi mới kinh tế.lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng thời.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP