Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn...

Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong nh...

0
Con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc (hình thành trong những năm 20 của thế kỷ XX)khác biệt hoàn toàn với các con đường cứu nước trước đó về
đối tượng cách mạng. mục tiêu trước mắt.lực lượng cách mạng. khuynh hướng chính trị.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khuynh hướng chính trị.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP