Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái...

Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ...

0
Công lao to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1930 là:
Thành lập Hội Liên hiệp các nước dân tộc bị áp bức Á Đông Thành lập Cộng sản Đoàn Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh niên Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP