Công thức nào sau đây là công thức...

Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?

0
Công thức nào sau đây là công thức đúng của định luật Fara-đây?
\[m=F\frac{A}{n}I.t\]m = D.V\[I=\frac{m.F.n}{t.A}\]\[t=\frac{m.n}{A.I.F}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[I=\frac{m.F.n}{t.A}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP