Hai điểm trên một đường sức trong một...

Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Đ...

0
Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là
1000 V. 2000 V. chưa đủ dữ kiện để xác định. 500 V.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
2000 V.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP