Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh...

Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính th...

0
Trong các thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i được tính theo công thức nào ?
\[i=\frac{\lambda a}{D}\]\[i=\frac{\lambda D}{a}\]\[i=\frac{aD}{\lambda }\]\[i=\frac{a}{\lambda D}\]

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[i=\frac{\lambda D}{a}\]

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP