Trong một môi trường vật chất đàn hồi...

Trong một môi trường vật chất đàn hồi có 2 nguồn kết hợp A và B cách ...

0
Trong một môi trường vật chất đàn hồi có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau $10\,\,cm$, dao động cùng tần số và ngược pha. Khi đó tại vùng giữa 2 nguồn quan sát thấy xuất hiện 10 dãy dao động cực đại và chia đoạn AB thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại. Biết tốc độ truyền sóng trong môi trường này là $v=60\,\,{cm}/{s}\;$. Tần số dao động của hai nguồn là:
15 Hz25 Hz30 Hz40 Hz

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
30 Hz

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP