Một mạch dao động điện từ lí tưởng...

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Bi...

0
Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4$\sqrt{2}$μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π$\sqrt{2}$ (A). Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là
2/3(μs)16/3 (μs)8/3(μs)4/3(μs)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
8/3(μs)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP