Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng...

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một họ...

0
Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 60 ± 1 cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 1,56 ± 0,01 s. Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là
g = 9,8 ± 0,2 m/s2.g = 9,7 ± 0,2 m/s2.g = 9,8 ± 0,3 m/s2.g = 9,7 ± 0,3 m/s2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
g = 9,7 ± 0,3 m/s2.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP