Một quả cầu khối lượng m treo vào...

Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k ở nơi có gia...

0
Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k ở nơi có gia tốc trọng trường g làm lò xo dãn ra một đoạn \[\Delta l\]. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Chu kì dao động của vật có thể tính theo biểu thức nào trong các biểu thức sau đây ?
\[T=2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}\]\[T=\sqrt{2\pi \frac{k}{m}}\]\[T=\sqrt{2\pi \frac{m}{k}}\]\[T=2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[T=2\pi \sqrt{\frac{\Delta l}{g}}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP