Công thức tính chu kỳ dao động của...

Công thức tính chu kỳ dao động của con lắc lò xo là

0
Công thức tính chu kỳ dao động của con lắc lò xo là
$T=2\pi \sqrt{\frac{k}{m}}$ $T=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{m}{k}}$$T=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{k}{m}}$$T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
$T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP