Trong mạch dao động LC lí tưởng đang...

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện ...

0
Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
với cùng tần số.luôn ngược pha nhau.với cùng biên độ.luôn cùng pha nhau.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
với cùng tần số.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP