Một tia sáng truyền từ nước và khúc...

Một tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí tới góc tới i. Ti...

0
Một tia sáng truyền từ nước và khúc xạ ra không khí tới góc tới i. Tia khúc xạ và tia phản xạ tại mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết suất là 1,33. Góc tới i có giá trị
\[{37^0}\]\[{53^0}\]\[{49^0}\]\[{41^0}\]

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[{37^0}\]

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP