Trong nguyên tử hiđrô khoảng cách giữa proton...

Trong nguyên tử hiđrô, khoảng cách giữa proton và electron là r = 5.\...

1
Trong nguyên tử hiđrô, khoảng cách giữa proton và electron là r = 5.\[{10^{ - 9}}\] cm, coi rằng proton và electron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là
lực hút với F = 9,216.\[{10^{ - 12}}\] Nlực đẩy với F = 9,216.\[{10^{ - 12}}\] Nlực đẩy với F = 9,216.\[{10^{ - 8}}\] Nlực hút với F = 9,216.\[{10^{ - 8}}\] N

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lực hút với F = 9,216.\[{10^{ - 8}}\] N

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP