So với hạt nhân Si_ 14 ^ 29...

So với hạt nhân \[Si_{14}^{29}\], hạt nhân \[Ca_{20}^{40}\] có nhiều hơn

0
So với hạt nhân \[Si_{14}^{29}\], hạt nhân \[Ca_{20}^{40}\] có nhiều hơn
6 nơtron và 11 proton11 nơtron và 6 proton6 nơtron và 5 proton5 nơtron và 6 proton

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
5 nơtron và 6 proton

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP