Tại nơi có g = 9 8 m...

Tại nơi có g = 9,8 m/\[{s^2}\], một con lắc đơn có chiều dài dây treo...

0
Tại nơi có g = 9,8 m/\[{s^2}\], một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1 m, đang dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05 rad, vật nhỏ của con lắc có tốc độ là
27,1 cm/s 15,7 cm/s1,6 cm/s2,7 cm/s

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
27,1 cm/s

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP