Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n...

Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô ...

0
Khi electron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi En = - 13,6/\[{n^2}\] eV, với n ∈ N*. Một đám khí hiđro hấp thụ năng lượng chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao nhất là E3 (ứng với quỹ đạo M). Tỉ số giữa bước sóng dài nhất và ngắn nhất mà đám khí trên có thể phát ra là
32/5 32/2727/823/3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
32/5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP