Công thức xác định công suất của dòng...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Công thức xác định công suất của dòng ...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Công thức xác định công suất của dòng điện xoay chiều là

  • A. P=UI
  • B. P=UIsinφ
  • C. P=UIcosφ
  • D. P=U2/R

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP