Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có gi...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu

  • A. đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.
  • B. cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện.
  • C. cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện.
  • D. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP