Mạch điện chỉ chứa phần tử nào sau...

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều Mạch điện chỉ chứa phần tử nào sau đây...

0
Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

Mạch điện chỉ chứa phần tử nào sau đây không cho dòng điện không đổi đi qua?

  • A. Cuộn dây thuần cảm
  • B. Cuộn dây không thuần cảm
  • C. Điện trở thuần nối tiếp với tụ điện
  • D. Điện trở thuần nối tiếp với cuộn dây thuần cảm

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án đúng: C

Mạch điện chỉ chứa phần tử điện trở thuần nối tiếp với tụ điện thì không cho dòng điện không đổi đi qua ,nhưng nó cho dòng điện xoay chiều “đi qua”.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP